Zapisy do Przedszkola prowadzone są przez cały rok. Przyjmowane są przedszkolaki do czterech grupach wiekowych od 2,3,4,5-6 lat. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest po wypełnieniu karty zgłoszenia. Zainteresowanych Rodziców proszę o kontakt z biurem.

 

TRWAJĄ ZAPISY DZIECI NA ROK SZKOLNY  2016/2017  DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP:

  •   6-latków (rocznik ur. 2010);
  • 5-latków (rocznik ur. 2011);
  • 4-latków (rocznik ur. 2012);
  • 2,5 / 3-latków (rocznik ur. 2014 /2013);

CZESNE I STAWKA ŻYWIENIOWA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZOSTAJE BEZ ZMIAN. NA DRUGIE DZIECKO Z RODZINY UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA PRZYSŁUGUJE ZNIŻKA CZESNEGO 50%. TRZECIE DZIECKO NIE POKRYWA KOSZTÓW CZESNEGO. ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PROSZĘ    O ZAPISANIE  DZIECKA  W BIURZE.

PRZERWA WAKACYJNA W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST W MIESIĄCU SIERPNIU.

 

W MIESIĄCU CZERWCU CZESNE  I ŻYWIENIE ZA CZERWIEC  PŁATNE  JEST DO 15 CZERWCA (ŚRODA), PONIEWAŻ JEST TO OSTATNI MIESIĄC ROKU SZKOLNEGO. PROSZĘ O TERMINOWE UREGULOWANIE PŁATNOŚCI.