Przedszkole pracuje w oparciu o program zgodny

z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego,

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne:

" PRZYGODA Z UŚMIECHEM "