RAMOWY ROZKŁAD DNIA

5.30- 8.00  SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA. STWARZANIE WARUNKÓW DO ZABAW ODPOWIADAJĄCYCH ZAINTERESOWANIOM DZIECI

8.00 - 8.05  ROZCHODZENIE SIĘ DO SWOICH SAL

8.05 - 8.15  CZYNNOŚCI HIGIENICZNO - PORZĄDKOWE

8.15- 9.15 ŚNIADANIE, MYCIE ZĄBKÓW

9.15 - 10.30  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, BĘDĄCE REALIZACJĄ WYBRANYCH TREŚCI Z PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, ZAJĘCIA DODATKOWE (CZAS ZAJĘĆ DOPASOWANY DO GRUP WIEKOWYCH)

10.30 - 11.30  ZABAWY RUCHOWE NA PLACU ZABAW LUB W SALI ZABAW. OBSERWACJE PRZYRODNICZE, SPĘDZANIE CZASU W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

11.30 - 12.00  CZYNNOŚCI HIGIENICZNO - PORZĄDKOWE

12.00 - 13.00 OBIAD

13.00 - 13.30  ZABAWY WYCISZAJĄCE, MUZYKOTERAPIA, CZYTANIE BAJEK, OGLĄDANIE KSIĄŻEK I ALBUMÓW, ĆWICZENIA RELAKSACYJNE

13.30  14.30  ZABAWY DOWOLNE, KONTYNUACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

14.30 - 15.00  PODWIECZOREK

15.00 - 17.00  ZABAWY DOWOLNE INDYWIDUALNE I GRUPOWE, ZABAWY RUCHOWE, ZABAWY NA PLACU ZABAW. ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO DOMÓW.